Despre mine

Ionut-Valentin RADU
Doctor inginer - inginerie industriala
Calea Crângaşi nr 2.

In spatele fiecărei linii, exista o întreaga filosofie.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Universitatea Politehnica din Bucuresti
oct 2018 - prezent
Comisia de imagine si promovare

- Membru

Aneodei
ian 2018 - apr 2019
Profesor asociat

Cursuri specifice domeniului de activitate+ Predare cursuri (AutoCAD, Revit...)

Universitatea Politehnica din Bucuresti
oct 2012 - prezent
asistent universitar

Seminarii, proiecte anuale, lucrări practice și laboratoare (inclusiv pregătirea acestora).

Predare cursuri specialitate  (AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Revit...).

Office Drawing & Printing RVR S.R.L.
ian 2011 - prezent
Regional Manager

Implementarea planul de afaceri al companiei, urmând dezvoltarea acesteia cu șefii departamentelor. Stabilirea obiective pentru fiecare departament, supraveghearea și sprijinirea planurile de implementare, politicile și procedurile. Negocierea și gestionarea contractelor cu partenerii cheie ai companiei (furnizori, clienți). Investigați și dezvoltați noi metode și proceduri de management pentru o activitate eficientă. Reprezentarea compania în întâlniri la nivel înalt cu autorități, grupuri de afaceri și potențiali parteneri. Informarea permanenta despre noile reglementări privind activitățile companiei și efectuează modificările necesare. Supraveghează pregătirea și gestionarea bugetului este responsabil pentru eficientizarea operațiunilor și creșterea profitului. Analizarea și monitorizarea rapoartelor financiare în ceea ce privește respectarea planului de afaceri inițial dezvoltat. Coordonează activitatea zilnică a subordonaților. Identificarea și soluționarea problemele. Participarea la luarea deciziilor în domeniul recrutării, integrării, formării și evaluării performanțelor pentru personalul subordonat. Supraveghează întreținerea în stare bună a companiei de bunuri și utilități.

Origami Consulting S.R.L.
ian 2011 - iun 2011
Inginer de Mediu

Proiectarea 2D / 3D, intocmirea dosarelor si solicitarilor tehnice de specialitate, pregatirea documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatelor de planificare, aprobari, autorizatii ca constructii / demolari, DTAC, DTAD, PUD, PUZ, PUG, PT, -analiza indicatorilor de mediu.

Notă:

1. DTAC-Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire.

2. DTAD-Documentație Tehnică pentru Autorizația de Demolare.

3. PUD- Plan Urbanistic de Detaliu.

4. PUZ- Plan Urbanistic Zonal.

5. PUG- Planul Urbanistic General.

6. PT- Proiect tehnic de specialitate.

China Town Romania
oct 2010 - ian 2011
Inginer de Mediu

Proiectarea 2D / 3D, intocmirea dosarelor si solicitarilor tehnice de specialitate, pregatirea documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatelor de planificare, aprobari, autorizatii ca constructii / demolari, DTAC, DTAD, PUD, PUZ, PUG, PT, -analiza indicatorilor de mediu.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Universitatea Politehnica din Bucuresti
oct 2012 - iun 2016
Diploma de Doctor

Domeniul Ingineriei Industriale

Universitatea Politehnica din Bucuresti
oct 2010 - iun 2012
Diploma de master

Grafică inginerească; desen tehnic; web design; fizica culorilor; designul formei, Grafică publicitara, Animație.

 • studiul suprafețelor cu aplicații în tehnică, prin metodele geometriei descriptive; 
 • studiul elementelor fundamentale din desenul tehnic, pe baza standardelor naționale și internaționale; 
 • aplicații ale geometriei descriptive prin utilizarea limbajului AutoLISP, în reprezentarea grafică asistată de calculator a curbelor și suprafețelor;
 • studiul limbajului grafic ca sursă de informare, urmărind influența percepției asupra creativității în gândirea inginerească; 
 • utilizarea limbajului grafic ca suport de transmitere a informațiilor în domeniul graficii publicitare; 
 • studiul formelor în activitatea de proiectare și crearea de noi forme, pe baza criteriilor design-ului modern;
 • conceperea unui logo personalizat;
 • crearea de pagini web dinamice.
Universitatea Politehnica din Bucuresti
oct 2011 - feb 2012
Diploma de formator nivel II
Universitatea Politehnica din Bucuresti
oct 2006 - iun 2010
Diploma de Licenta

Grafică inginerească; desen tehnic; sisteme de depoluare; electronică aplicată; microbiologie, ecologie, biotehnologie, biogeochimie.

 • Capacitatea de a aplica cunoștințele teoretice și deprinderile experimentale la studii de caz din sfera ingineriei mediului;
 • Capacitatea de a formula proiecte profesionale credibile și sustenabile;
 • Înțelegerea structurilor și interacțiunilor din biosfera terestră;
 • Capacitatea de a analiza sistemic problemele de mediu la nivel local și global;
 • Înțelegerea dinamicii poluanților în mediu și a impactului poluării asupra biodiversități;
 • Elaborarea scenariilor de intervenție în caz de accidente cu consecințe asupra mediului;
 • Înțelegerea modificărilor în biosferă având origini naturale și antropice;
 • Înțelegerea fenomenelor fundamentale ale dinamicii scoarței terestre;
 • Capacitatea de sinteză și interpretare a unui set de informații și de a formula concluzii;
 • Capacitatea de analiză independentă a problemelor, de argumentare și de comunicare a soluțiilor;
 • Posibilitatea de a folosi metode și echipamente de măsură și control pentru măsurarea și monitorizarea mărimilor determinate într-un proces care are loc în mediu sau într-o instalație;
 • Capacitatea de a aborda probleme complexe specifice ingineriei mediului, folosind cele mai adecvate euristici (strategii de abordare);
 • Capacitatea de a gândi în termenii teoriei sistemelor optimale atât procesele naturale cât si pe cele industriale;
 • Capacitatea de a elabora un diagnostic de mediu;
 • Inițiativă și perspicacitate în abordarea și rezolvarea problematicilor de mediu folosind cunoștințe atât din sfera științifică cât și din legislația mediului, politică economică, management, teoria și ingineria calității, știința conducerii, inteligenta artificială.
Universitatea Politehnica din Bucuresti
oct 2006 - iun 2009
Diploma de formator nivel I
Aptitudini
Sisteme de operare
Windows 9x/Me - Windows 8/10.
Baze de date
MS Access, Oracle, MySQL.
Limbaj de programe
Pascal, Visual Basic 2012-2018
Aplicații desktop
MS Office 365/2016.
Aplicații grafice
Autodesk Autocad, Dss SolidWorks, Autodesk Showcase, Autodesk Architecture, Autodesk Inventor Professional, ArtRage Studio Pro, Autodesk Revit, Lumion, CorelDraw.
Aplicații numerice
MathCad, MathLab.
Tehnologie Web
HTML, PHP.
Retelistica
Administrare rețea și Windows Server.
Hardware
Instalarea de componente.
Alte competenţe
Comunicare in domeniu
Exprimarea ideilor oral, în scris, prin desen; utilizarea modurilor clasice și moderne de comunicare în limba română și într-o limbă de largă circulație.
Permis de conducere
Categoria
B din 2005.